14Apr 2016

Kamratföreningen bjuder in till en framåtsyftande diskussion om hur vi kan vi möjliggöra och förbättra förutsättningarna för att öka de positiva effekterna av den invandring som vi har haft till Sverige de senaste åren. Biljetter hittar du här: