Kamratföreningen

Kamratföreningen (The Alumni Association of the Stockholm School of Economics) bildades 1982. Vi är idag ca 3.000 betalande medlemmar. Det är en ideell förening som tillvaratar gemensamma intressen bland utexaminerade från Handelshögskolan i Stockholm. Kamratföreningen är också ett levande nätverk vars viktigaste uppgift är att främja det goda kamratskapet mellan alla årgångar av studenter från Handelshögskolan.

Evenemang

En viktig del av kamratföreningens verksamhet är att fixa återkommande, trevliga och lärorika arrangemang. Syftet är att förena nytta med nöje.

Tillbaka till Skolbänken har blivit en populär och återkommande frukostaktivitet, när medlemmarna träffas på Sveavägen 65 och får lyssna till en föreläsning av någon aktuell forskare eller auktoritet på Handelshögskolan.

CityLunch är ett annat återkommande inslag – lunchträffar kring något tema på lokal mitt i Stockholms city.

Reunion är namnet på möten som arrangeras av årgångsrepresentanterna för resp årgång. Inbjudan görs med hjälp av registret. Titta för säkerhetsskull då och då i Var Du där? med dess Kalendarium, när det är dags för Din årgång.

Home Coming Day firas traditionsenligt i oktober varje år. Det är ett utmärkt tillfälle att hålla Dig uppdaterad om vad som händer på Handelshögskolan och samtidigt äta en trevlig middag.

Årsmöte i april. I samband med mötet hålls en intressant paneldebatt och mötet avslutas med middag. I samband med jubiléer arrangeras större middagar. 1999 firades Handels 90-års jubileum med en stor galamiddag i Blå Hallen. 2002 firades kamratföreningens 20-årsjubileum med en stor fest på Handels. Och 2009 var det dags för 100-års jubileum.