Medlemsord

Peter Gabrielsson

Tiden på Handels har gett mig ovärderliga kunskaper, vänner och minnen för livet. Kamratföreningen är en fantastisk möjlighet att fortsätta vara en del av det livet.

Peter Gabrielson - Head of Moment of Truth Scandinavian Airlines
Rebecca Lucander

Det jag tycker är mest fantastiskt med att ha gått på Handels är den omedelbara gemenskap man känner då man möter en alumn. Oavsett om hur många år sedan det var vi skrevs in eller var man än befinner sig i livet eller världen.

Rebecca Lucander - Innovation Manager Scandinavian Airlines