Anna Hesselman

Ledamot Programutskottet
 Anna Hesselman
 0709 – 50 30 29

Anna Hesselman har varit revisor och delägare inom PwC under merparten av sitt yrkesliv. Hon är numera ”pensionär” och verksam som konsult och styrelseledamot i några bolag. Anna forskade på Handels 1983-89 och erhöll ekonomie licentiatexamen 1989 inom redovisning/finansiering. Anna blev invald i kamratföreningens styrelse 2013.
Varför valde du att forska på Handelshögskolan?
– Jag fick möjlighet vara tjänstledig från dåvarande Öhrlings för att forska och då var Handels det mest attraktiva. Doktorandkurserna och och de som deltog i seminarier och gruppövningar inklusive mina kollegor på B-sektionen var alltid så engagerade och inspirerande. Vi hade också väldigt roligt!
Vad tar du med dig från din tid på Handels?
– Det jag lärde mig under doktorandutbildningen har jag definitivt haft stor glädje av under mitt yrkesliv och det har också varit varit värdefullt ha löpande kontakt med Handels.
Varför har du valt att engagera dig i kamratföreningen?
– Därför det känns bra att fortsätta att bidra till Handelshögskolan och då särskilt genom engagemanget i Kamratföreningens styrelse, för det är ju trevligt umgänge och goda relationer som i nästan alla sammanhang är det som är viktigast.