Eva Nissén

Skattmästare
 Eva Nissén
 0708-33 15 23

Eva Nissén tog examen från Handels 2001 och började arbeta på Öhrlings PricewaterhouseCoopers här i Stockholm. Mellan 2004 och 2006 var Eva på PwCs kontor i New York. Efter hon kommit tillbaka till Sverige valde Eva 2008 att börja på Telenor där hon fortfarande arbetar som Financial Controller.

Eva minns framförallt kamratskapen från tiden på Handels. ”Både under studietiden och efter skolan i kårlokalerna så hade jag väldigt roligt.”

Eva är medlem av Kamratföreningens styrelse och verksam som föreningens skattmästare. Varför valde du att engagera dig?
– Kamratföreningen är för mig ett sätt att hålla kontakten med skolan och bygga vidare på det nätverk jag satte grunden för under universitetstiden.