Filip Goldmann

Sekreterare
 Filip Goldmann

Filip Goldmann är projektledare på Inkludera Invest, en ideell förening med syfte att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Inkludera väljer ut sociala entreprenörer som utvecklat innovativa sätt att arbeta med människor som riskerar utanförskap och stöttar verksamheten långsiktigt i att bli hållbar och skalbar, med målet att inkludera flera. Innan dess var Filip managementkonsult på Capgemini Consulting och han har länge varit engagerad i den ideella sektorn.

Under tiden på Handels var Filip mycket aktiv inom kåren, och engagerade sig i allt ifrån tyskaföreningen, spex och Handelsdagarna till att vara Vice Kårordförande och att representera kåren och Handels i CEMS. De bästa minnena från kårtiden har han från att organisera småttingintrot och att välkomna de nya studenterna till kåren.

”För mig har kåren på Handels gett mig oerhört mycket energi, möjlighet att lära känna fantastiska människor och att få testa och driva en mängd olika projekt. Att lära av varandra och arbeta tillsammans med mycket drivna människor har verkligen inspirerat mig”.

Varför ville du vara med i Kamratföreningens styrelse?

”Det kändes naturligt att gå med i Kamratföreningens styrelse och genom den fortsätta bygga relationer mellan alumni och att arbeta för en större inkludering av nuvarande studenter och skola.  Kamratföreningen är en underbar plattform för att fortsätta hålla kontakt med vänner från studietiden samt att kunna gå på intressanta seminarier och gemensamma aktiviteter.”

Filip blev invald i Kamratföreningen 2015 och är styrelsens sekreterare. Han är också engagerad inom Kamratföreningens mentorskapsprogram.