Günther Mårder

Vice ordförande
 Günther Mårder
 0704-36 21 44

Kamratföreningens vice ordförande Günther Mårder arbetar till vardags som VD för Företagarna, Sveriges största företagarorganisation. Tidigare har han varit ekonomisk talesman för Nordnet Bank och innan dess tillbringade han 15 år i Aktiespararna, varav de sista fyra åren som VD

Mitt bästa minne från Handels är utan tvekan alla fantastiska stunder i källaren. När jag fick förmånen att leda kåren som ordförande så fick jag uppleva ett av de roligaste och mest lärorika åren i mitt liv. Det viktigaste jag tar med mig från Handels är en inställning om att ingenting är omöjligt. Det har gjort att jag vågat ta mig an uppgifter som ibland kan kännas skrämmande och oövervinnerliga.

I Kamratföreningen är jag vice ordförande. Det innebär att jag tillsammans med Viveka som ordförande försöker hålla samman styrelsen och ansvara för att vi får ihop en verksamhet som erbjuder en variation av aktiviteter som får våra medlemmar att mötas och fortsätta hålla kontakten med varandra och Handelshögskolan.

Anledningen till att jag engagerat mig i Kamratföreningen är min ovilja att klippa navelsträngen till Handels. Jag har fått så mycket värdefullt genom studentkåren, utbildningen och alla människor jag har fått lära känna. Därför känner jag att det är en ära att få fortsätta skapa en mötesplats där vi föredettingar får fortsätta att utvecklas tillsammans under trevliga former. Genom Kamratföreningen finns stora möjligheter och jag skulle hoppas att ännu fler ser möjlighet att aktivera sig i föreningen eftersom det inte finns några gränser för hur mycket vi skulle kunna göra tillsammans!