Karl Prytz

Ledamot Mentorsprogrammet
 Karl Prytz
 0765 – 26 00 66

Karl Prytz är idag VD och delägare i Animail – nordens största djurbutik på nätet. Innan dess var Karl marknads- och kommunikationschef på Klarna, han har även arbetat med att starta upp och driva affärsområden inom digitala reklamintäkter på Bonnier.

Under tiden på Handels var Karl aktiv i kåren då framförallt i PU. Han minns med värme tillbaka på alla timmar han tillbringat med inspirerande människor i kårlokalerna.
– Mitt enskilt bästa minne från tiden i kåren är nog Sommarfesten som vi ordnade det året jag satt i PUs styrelser, när Timbuktu spelade på innergården. Men jag lärde mig även på Handels hur mycket man hela tiden har kvar att lära – något som framförallt blir tydligt när man omger sig med så mycket drivna och engagerade människor. Utöver all värdefull kunskap som forskare och representanter från näringslivet delat med sig av under undervisningen så klart.

Nu är du med i Kamratförenings styrelse, varför?
– Jag tillbringade enormt mycket tid som aktiv i kåren i flera olika utskott och många år i fullmäktige. Kåren såväl som skolan har gett mig otroligt mycket och detta är delvis mitt sätt att ge tillbaka. Dessutom är det ett bra sätt att fortsätta träffa inspirerande människor – såväl i styrelsen som under de aktiviteter och träffar vi ordnar!

Karl blev invald i Kamratföreningens styrelse 2013 och arbetar med det nya mentorsprogrammet.

– Jag fokuserar främst på Kamratföreningens mentorprogram och på relationen till våra adepter – en fråga jag brinner mycket för efter att i sju år själv haft enorm hjälp av min mentor: i beslut kring karriären, i första stegen som chef och inte minst som generellt bollplank i alla möjliga små och stora frågor i och utanför ramarna för mitt jobb.